Sheilas sjakkskole

Sjakktrening for alle nivåer

Videoer

Sluttspill

Vinn med konge og bonde

Varighet: 5:50

Nivå: opptil 1200

Tårn og to bønder mot tårn

Varighet: 6:34

Nivå: 1400 - 2000

Tårn og randbonde vinner mot en fjern konge

Varighet: 10:12

Nivå: 1000 - 1600

Dronning vinner mot d-bonde

Varighet: 5:06

Nivå: 1200 og høyere

To bønder slår et tårn og konvertering av fordel

Varighet: 3:20

Nivå: 1200 - 1800

Tårn og bonde på e4 vinner mot en avsperret konge og tårn

Varighet: 11:05

Nivå: 1400 og høyere

Dronning mot randbonde

Varighet: 9:11

Nivå: 1000 - 1600

Konge og to bønder redder remis mot én bonde

Varighet: 9:18

Nivå: 1400 og høyere

Tårnsluttspill: remis med tårnet på langsiden

Varighet: 7:10

Nivå: 1200 og høyere

Matt med dronning

Varighet: 12:53

Nivå: opptil 1200

Matt med to løpere - del 1

Varighet: 10:47

Nivå: opptil 1200

SjakkSheila

Stille opp stilling og legge inn partiinfo

Varighet: 7:14

Nivå: 1000 og høyere

Import av parti fra lichess åpningsutforskeren og tablebase

Varighet: 5:34

Nivå: 1200 og høyere

Legge inn parti i SjakkSheila

Varighet: 0:58

Nivå: alle

Grunnleggende kommentering av partier

Varighet: 1:34

Nivå: 1200 og høyere

Hvordan løse oppgaver

Varighet: 1:35

Nivå: alle

Legg inn piler og diagram

Varighet: 2:25

Nivå: 1000 og høyere

Introduksjon til nye brukere

Varighet: 2:38

Nivå: alle

Partigraf

Varighet: 2:53

Nivå: alle

Trening

Trenerplanen

Varighet: 8:58

Nivå: alle